hem2019-05-09T16:28:26+00:00
Loading...

NÄSTA GENERATIONS VÅRDBOENDE

Nordisk utveckling av Omsorg och  Fastigheter AB

Nordisk utveckling av Omsorg och  Fastigheter AB utvecklar, äger och förvaltar vård- och omsorgsfastigheter tillsammans med kommuner och privata vårdgivare. Vår specialitet är att utveckla moderna vård- och omsorgsfastigheter tillsammans med kommuner och vårdoperatörer. Vår vision är att vara det självklara valet av leverantör av fastigheter för några av samhällets viktigaste arbetskrafter. Det viktigaste för att nå dit är ett aktivt arbete för att skapa långsiktiga relationer med våra hyresgäster.

Vi bedriver ett aktivt kvalitets- och miljöarbete och verkar för hållbarhet och långsiktighet i utveckling, förvaltning och ägande. Genom att tänka hållbart och utveckla våra fastigheter efter kundernas skiftande behov, kan vi utveckla fastighetsbranschen samtidigt som vi bidrar till ett hållbart samhälle.

   Nytt fastighetsbolag med inriktning på Vård & Omsorgboende samt Trygghetsboende.
   Lång erfarenhet inom fastighetsbranschen samt expertis genom bred samlad kompetens och erfarenhet.
   Bygger framtidens boende som ökar trygghet och trivsel hos både boende och personal.
   Egen metod för byggnation som ger effektivitet både avseende tid och kostnader.
   Långsiktiga ägare.