Hållbarhet2019-05-09T15:58:57+00:00

Miljöcertifierade fastigheter

Vi bygger långsiktigt hållbara äldreboenden med låg energiförbrukning. Fastigheterna är miljöcertifierade och anpassade efter de senaste rönen i branschen – alla boenden skall uppfylla klassifikationen Miljöbyggnad Silver. Vårt team av projektledare, arkitekter, konstruktörer och installationskonsulter har mångårig erfarenhet från utveckling av vårdboenden. Erfarenheten gör att vi tillsammans kan tillföra byggprojekt ett kritiskt och konstruktivt tänk redan från start.

Vi väljer material och metoder som är skonsamma för miljön i såväl bygg- som bruksskede. Vi jobbar kontinuerligt med att hitta nya sätt att minska belastningen på miljön i alla delar av byggprocessen och förvaltningen, och vi ställer höga krav på våra samarbetspartners, leverantörer och entreprenörer.

Vi arbetar ofta med prefabricerade trämoduler. Dessa byggs i fabrik i torr inomhusmiljö med kvalitetssäkrade material och hög färdigställandegrad. Trä är ett byggnadsmaterial som är lågemitterande, CO2-neutralt, och förnybart och har låg energiförbrukning.

Starkt kompetensnätverk

Nordiska utveckling av Omsorg & Fastigheter AB är ledande inom Vård & Omsorgsboende och Trygghetsboende. Specifikt för dessa fastigheter är vi bäst i marknaden på projektering, projektledning och byggnation.

Vi har samlat ett selektivt urval av experter i ett kompetensnätverk. Dessa experter har vi lång erfarenhet av att jobba tillsammans med.

Vår egen kompetens och expertis tillsammans med vårt eget kompetensnätverk gör att vi kan åta oss helhetsansvar vid byggnation av Vård & Omsorgsboende och Trygghetsboende.