Samarbetspartners2018-10-04T10:26:25+00:00

Samarbetspartners

Elkonsult

Vi är väldigt glada och förväntansfulla att få möjligheten att vara med och utveckla vårdboenden för framtiden där trygghet och välmående för brukarna och personalen har högsta prioritet. Fokus ligger på att få fram en energieffektiv, driftsäker och framtidssäkrad anläggning.

Ljus är något som vi alla vet påverkar människans välmående. Med hjälp av väl vald ljussättning och belysningsarmaturer med hemlik känsla så skapar vi en rumsmiljö och helhetskänsla som påverkar brukarna och personalen positivt.

Med smarta tekniska lösningar för belysningsstyrning och energieffektiva ljuskällor så kan vi skapa bra ljusmiljö för brukarna som också underlättar det dagliga arbetet för personal, samtidigt som vi värnar för miljön genom att minska energiåtgången.

Arkitekt

Fokus ligger i att stärka bilden av vad ett vårdboende kan vara genom att ständigt jobba utifrån slutbrukarens verklighet, att bejaka tekniska innovationer och att även skapa kvaliteter för omgivning och stadsbild. Vackra och funktionella bostäder gör människor stolta och glada över sin byggnad och detta ska vara en självklarhet även för vård- och omsorgsboenden.

Operatörer

Attraktiva boendemiljöer ska finnas tillgängliga för alla oavsett omsorgsbehov. Trygghet och möjligheten till gemenskap är viktigt oavsett skede i livet. Våra kunder får bestämma i sina egna hem vilket främjar välbefinnandet. Vi låter kunden bestämma över sitt liv och anpassar vårt bemötande och utformningen av våra vård- och omsorgsboenden med den utgångspunkten.